Waves (2019) Sinhala Subtitles

Waves (2019) Sinhala Subtitles | ජිවිතයේ ඉරණම [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

10818 votes, average 7.6 out of 10
Produced by Kevin Turen
Jessica Row
Trey Edward Shults
Written by Trey Edward Shults
Music by Trent Reznor
Atticus Ross
Edited by Trey Edward Shults
Isaac Hagy
Production Company A24
Guy Grand Productions
JW Films
Distributed by A24

පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම “රවිඳු රුක්ෂාන්”

ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නේ කොහොමද? මෙතනින් බලන්න
ඩවුන්ලෝඩ් ලින්ක් වැඩ කරන්නේ නැතිනම් කමෙන්ට් එකක් මගින් දැනුම් දෙන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published.