Sunny (2021) Sinhala Subtitles

Sunny (2021) Sinhala Subtitles | ගෝලීය වසංගතය අස්සේ ඔහුගේ ජිවිත කතාව [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

539 votes, average 6.8 out of 10
Produced by Ranjith Sankar
Written by Ranjith Sankar
Music by Sanker Sharma
Edited by Shameer Muhammed
Production Company Dreams N Beyond Production
Distributed by Amazon Prime Video

පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම “උදය සමන්”

Posted on:
Views:1,833 views
Quality:
Year:
Duration: 94 Min
Country:
Release:
Language:Malayalam
ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නේ කොහොමද? මෙතනින් බලන්න
ඩවුන්ලෝඩ් ලින්ක් වැඩ කරන්නේ නැතිනම් කමෙන්ට් එකක් මගින් දැනුම් දෙන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published.