Savaari (2020) sinhala subtitle

Savaari (2020) Sinhala Subtitles | අශ්වයා ගොන්..ටික් ට්ක් ට්ක් [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

35 votes, average 8.0 out of 10
Produced by
Written by
Music by Shekhar Chandra
Edited by Table
Production Company Kaalva Narasimha Swamy Productions
Distributed by Whacked Out Media

මෙම ෆිල්ම් එකේ උපසිරැසි ලගදීම බලොපොරොත්තු වෙන්න, එතෙක් මේ ෆිල්ම් එකේ වීඩියෝ පිටපත් පහලින් ලබා දී ඇත්තේ ෆිල්ම් ඒක බැලීමට හදිස්සි අය සදහා ය.

Posted on:
Views:5,061 views
Quality:
Year:
Duration: 93 Min
Country:
Release:
Language:Telugu

Download Savaari (2020) Sinhala Subtitles | අශ්වයා ගොන්..ටික් ට්ක් ට්ක් [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නේ කොහොමද? මෙතනින් බලන්න
ඩවුන්ලෝඩ් ලින්ක් වැඩ කරන්නේ නැතිනම් කමෙන්ට් එකක් මගින් දැනුම් දෙන්න.

2 thoughts on “Savaari (2020) Sinhala Subtitles | අශ්වයා ගොන්..ටික් ට්ක් ට්ක් [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]”

Leave a Reply

Your email address will not be published.