Pattas (2020) Sinhala Subtitles

Pattas (2020) Sinhala Subtitles | ආදිමුරෙයි සටන් කලාව [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

No votes
Produced by Sendhil Thyagarajan
Arjun Thyagarajan
Written by R. S. Durai Senthilkumar
Music by Vivek-Mervin
Production companies Sathya Jyothi Films
Edited by Prakash Mabbu
Cinematography Om Prakash

පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම “ලහීරු උදයංග”

Posted on:
Views:36,959 views
Quality:
Year:
Duration: 121 Min
Country:
Release:
Language:tamil
ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නේ කොහොමද? මෙතනින් බලන්න
ඩවුන්ලෝඩ් ලින්ක් වැඩ කරන්නේ නැතිනම් කමෙන්ට් එකක් මගින් දැනුම් දෙන්න.

4 thoughts on “Pattas (2020) Sinhala Subtitles | ආදිමුරෙයි සටන් කලාව [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *