Naduvan (2021) Sinhala Subtitles

Naduvan (2021) Sinhala Subtitles | වෙස්මුහුණක් පසුපස කතාවක් ඇත [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

50 votes, average 7.8 out of 10
Produced by Lucky Chhajer
Written by Sharran Kumar
Music by Dharan Kumar
Edited by Sunny Sawrav
Production Company  Cue Entertainment
Distributed by SonyLIV

පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම “නාරා”

Posted on:
Views:3,058 views
Quality:
Year:
Duration: 120 Min
Country:
Release:
Language:Tamil
Director:
ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නේ කොහොමද? මෙතනින් බලන්න
ඩවුන්ලෝඩ් ලින්ක් වැඩ කරන්නේ නැතිනම් කමෙන්ට් එකක් මගින් දැනුම් දෙන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published.