Lootcase (2020) sinhala subtitle

Lootcase (2020) Sinhala Subtitles | සුට්කේස් ජල්ලිය [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

Quality: Year: Duration: 132 MinView: 5,187 views
2357 votes, average 8.1 out of 10
Produced by Rucha Pathak
Written by Kapil Sawant
Rajesh Krishnan
Music by Sameer Uddin
Edited by Anand Subaya
Production Company Fox Star Studios
Soda Films
Distributed by Disney+Hotstar

පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම “ඉශාන් අරංගල සමඟින් සසිරි ජයකොඩි”

1 thoughts on “Lootcase (2020) Sinhala Subtitles | සුට්කේස් ජල්ලිය [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]”

  1. … ගොඩක්ම ස්තූතියි. …
    ඔබට සහ ඔබ පවුලේ සැමට
    තෙරුවන් සරණ ලැබේවා..!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *