Kalki (2019) Sinhala Subtitles

Kalki (2019) Sinhala Subtitles | කාකි කල්කි විමර්ශනය [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

310 votes, average 4.6 out of 10
Produced by Suvin K.Varkey, Prashob Krishna
Written by Praveen Prabharam, Sujin Sujathan
Music by Jakes Bejoy
Edited by Ranjith Koozhoor
Production Company Happy Movies, Shivani Shivatmika Movies
Distributed by Central Pictures
Posted on:
Views:10,086 views
Quality:
Year:
Duration: 152 Min
Country:
Release:
Language:Malayalam
ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නේ කොහොමද? මෙතනින් බලන්න
ඩවුන්ලෝඩ් ලින්ක් වැඩ කරන්නේ නැතිනම් කමෙන්ට් එකක් මගින් දැනුම් දෙන්න.

2 thoughts on “Kalki (2019) Sinhala Subtitles | කාකි කල්කි විමර්ශනය [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *