Jexi (2019) Sinhala Subtitles

Jexi (2019) Sinhala Subtitles | බියකරු ආදරය [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

5579 votes, average 6.2 out of 10
Produced by Suzanne Todd
Written by Jon Lucas, Scott Moore
Music by Christopher Lennertz, Philip White
Production companies CBS Films, eOne
Edited by James Thomas
Distributor Lionsgate
Posted on:
Views:10,311 views
Quality:
Year:
Duration: 84 Min
Country:
Release:
Language:English

Download Jexi (2019) Sinhala Subtitles | බියකරු ආදරය [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නේ කොහොමද? මෙතනින් බලන්න
ඩවුන්ලෝඩ් ලින්ක් වැඩ කරන්නේ නැතිනම් කමෙන්ට් එකක් මගින් දැනුම් දෙන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *