Iblis (2018) Sinhala Subtitle

Iblis (2018) Sinhala Subtitles | මලවුන්ගෙ ලෝකෙදි හමුවෙමු [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

214 votes, average 6.5 out of 10
Produced by Sreelekshmi R
Bhupen Tacho
Jeetu Gogoi
Written by Rohith V. S.
Music by Dawn Vincent
Edited by Shameer Muhammed
Production Company Ichais Productions
Distributed by Adam’s World of Imagination

පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම “පසිඳු ජයශාන්”

Posted on:
Views:2,330 views
Quality:
Year:
Duration: 120 Min
Country:
Release:
Language:Malayalam
Director:
ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නේ කොහොමද? මෙතනින් බලන්න
ඩවුන්ලෝඩ් ලින්ක් වැඩ කරන්නේ නැතිනම් කමෙන්ට් එකක් මගින් දැනුම් දෙන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published.