#Home (2021) Sinhala Subtitles

#Home (2021) Sinhala Subtitles | නිවසේ සතුට රැකගන්න [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

Quality: Year: Duration: 158 MinView: 3,592 views
6148 votes, average 9.1 out of 10
Produced by Vijay Babu
Written by Rojin Thomas
Music by Rahul Subrahmanian
Edited by Prejish Prakash
Production Company Friday Film House
Distributed by Amazon Prime Vide

පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම “රුමේෂ් ඩි. බස්නායක සහා රශ්මි බස්නායක”

Country:
Release:
Language:Malayalam
Director:

1 thoughts on “#Home (2021) Sinhala Subtitles | නිවසේ සතුට රැකගන්න [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]”

  1. සුපිරිම ෆිල්ම් එකක්….
    ඇස් වලට ක‍දුලු එන කථාවක්…
    හරි නම් රේටින් 9.1 නෙමෙයි මම නම් 10/10 දෙනව….

    සිංහල උපසිරසිය දුන්නට බොහොම ස්තුතිය්… නියම වැඩක්

Leave a Reply

Your email address will not be published.