Fast X (2023) Sinhala Subtitles

Fast X (2023) Sinhala Subtitles | පළිගැනීමේ පුත්‍රයා [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

44000 votes, average 6.2 out of 10
Director Louis Leterrier
Written by Justin LinDan MazeauGary Scott Thompson
Music by Dolby Atmos
Edited by Jan Roelfs
Production Company Universal Picture
Distributed by With One Race Film
Posted on:
Views:7,751 views
Tagline:The end of the road begins.
Rate:PG-13
Quality:
Year:
Duration: 130 Min
Country:
Release:
Language:English
Budget:$ 340.000.000,00
ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නේ කොහොමද? මෙතනින් බලන්න
ඩවුන්ලෝඩ් ලින්ක් වැඩ කරන්නේ නැතිනම් කමෙන්ට් එකක් මගින් දැනුම් දෙන්න.

4 thoughts on “Fast X (2023) Sinhala Subtitles | පළිගැනීමේ පුත්‍රයා [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *