Eli (2019) Sinhala Subtitle

Eli (2019) Sinhala Subtitle | අනතුරු ඇඟවීම [සිංහල උපසිරසි සමඟ]

13765 votes, average 5.8 out of 10
Produced by Trevor Macy
John Zaozirny
Written by David Chirchirillo
Ian Goldberg
Richard Naing
Music by Bear McCreary
Production companies Paramount Pictures
Paramount Players
MTV Films
Intrepid Pictures
Bellevue Productions
Distributed by Netflix
Cinematography Jeff Cutter
Posted on:
Views:1,373 views
Quality:
Year:
Duration: 98 minutes Min
Country:
Release:
Language:English
Director:
ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නේ කොහොමද? මෙතනින් බලන්න
ඩවුන්ලෝඩ් ලින්ක් වැඩ කරන්නේ නැතිනම් කමෙන්ට් එකක් මගින් දැනුම් දෙන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *