Ambili (2019) Sinhala Subtitles

Ambili (2019) Sinhala Subtitles | අම්බිලිගේ වික්‍රමය [සිංහල උපසිරසි සමඟ]

635 votes, average 7.1 out of 10
Produced by Mukesh R. Mehta
A. V. Anoop
C. V. Sarathi
Written by Johnpaul George
Music by Vishnu Vijay
Production companies E4 Entertainment
AVA Productions
Edited by Kiran Das
Cinematography Sharan Velayudhan
Posted on:
Views:1,342 views
Quality:
Year:
Duration: 140 minutes Min
Country:
Release:
Language:Malayalam
ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නේ කොහොමද? මෙතනින් බලන්න
ඩවුන්ලෝඩ් ලින්ක් වැඩ කරන්නේ නැතිනම් කමෙන්ට් එකක් මගින් දැනුම් දෙන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *